Filoloxía Galega

 

Filoloxía Galega

Introdución á literatura galega
Latín
Lingua galega I
Língua portuguesa
Lingüística
Teoría da literatura
Lingua Galega II
Literatura Galega dos Séculos Escuros ás Irmandades da Fala
Segunda/Terceira lingua: francés
Literatura da Segunda/Terceira Lingua I: Francesa
Historia de Galiza
Introdução à Literatura Portuguesa
Curso monográfico de narrativa galega (OP)
Curso monográfico de poesía galega (OP)
Ciberliteratura e Cultura Dixital (LE)

Literatura Galega das Irmandades da Fala á Guerra Civil
Historia Externa da Lingua Galega
Introdución á Sociolingüística Galega
Prácticas de Lingua Galega I
Prácticas de Lingua Galega II
Comentario Literario de Textos Galegos
Historia do Galego Escrito
Seminario sobre Teoría da Tradución
Literatura Latina Medieval
Literatura Portuguesa I (das origens à Renascença)