Literatura Latina Medieval

 

 

Literatura Latina Medieval

Tema 1.Introdución

1.1. Introdución I: historia do estudos do latín medieval

1.2. Introdución II: periodización, espazo e outras cuesións

1.3. Introdución III: xéneros tradicionais ou herdados

1.4. Introdución IV: xéneros innovadores

Tema 2. Os primeiros tempos

2.1. Os primeiros tempos I: Italia

2.2. Os primeiros tempos II: a Península Ibérica

2.3. Os primeiros tempos II: a Galia

2.4. Os primeiros tempos II: as Illas Británicas

Tema 3. A literatura na época do Renacemento Carolinxio INCOMPLETO
Tema 4. A literatura do século X
Tema 5. A literatura dos séculos XI e XII
Tema 6. A literatura dos séculos XIII e XIV

Os apuntamentos están elaborados a partir das clases de:

- Elisa Lage Cotos