Prácticas de Lingua Galega II

 

 

Prácticas de Lingua Galega II

1. Da oración ao texto
2. A cohesión textual

Os apuntamentos están elaborados a partir das aulas de:

- Francisco Antonio Cidrás Escáneo