AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

  Nerea grup: A
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:
http://galeon.com/miralmar/index.html
   Exercici numeros

tttttttttttttttttc

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4