AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

Jordi: A
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:
http://galeon.com/nbacat/index.html

Exercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4